NSZZ "Solidarność" - związek zawodowy i ruch społeczny (1980-1989)
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Sierpień 80 - NSZZ "Solidarność" - związek zawodowy i ruch społeczny (1980-1989)

Wojciech Polak

 1. Sytuacja w Polsce w przededniu powstania NSZZ "Solidarność"
 2. Powstanie i pierwsze miesiące NSZZ "Solidarność"
 3. NSZZ RI "Solidarność" i kryzys bydgoski
 4. "Samorządna Rzeczpospolita"
 5. Przygotowania do wprowadzania stanu wojennegp
 6. Działalność NSZZ "Solidarność" w przededniu wprowadzenia stanu wojennego
 7. Wprowadzenie stanu wojennego
 8. Reakcja "Solidarności" na wprowadzenie stanu wojnnego
 9. Początki "Solidarności" podziemnej
 10. Delegalizacja "Solidarności". "Solidarność dziś"
 11. Zniesienie stanu wojennego
 12. Sytuacja w Polsce po zniesieniu stanu wojennego
 13. Początki kryzysu  "Solidarności". Nowe struktury związkowe
 14. "Solidarność" rośnie w siłę. Strajki z 1988 r.
 15. "Okrągły stół" i jego następstwa
 16. Wpływ "Solidarności" na obalenie systemu komunistycznego w Polsce
cd...
NSZZ "Solidarność" - związek zawodowy i ruch społeczny (1980-1989)
1. Sytuacja w Polsce w przededniu powstania NSZZ "Solidarność"
2. Powstanie i pierwsze miesiące NSZZ "Solidarność"
3. NSZZ RI "Solidarność" i kryzys bydgoski
4. "Samorządna Rzeczpospolita"
5. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego
6. Działalność NSZZ "Solidarność" w przededniu wprowadzenia stanu wojennego
7. Wprowadzenie stanu wojennego
8. Reakcja "Solidarności" na wprowadzenie stanu wojennego
9. Początki "Solidarności" podziemnej
10. Delegalizacja "Solidarności". "Solidarność dziś"
11. Zniesienie stanu wojennego
12. Sytuacja w Polsce po zniesieniu stanu wojennego
13. Początki kryzysu "Solidarności". Nowe struktury związkowe
14. "Solidarność" rośnie w siłę. Strajki z 1988 r.
15. "Okrągły stół" i jego następstwa
16. Wpływ „Solidarności” na obaleniu systemu komunistycznego w Polsce
NSZZ "Solidarność" - związek zawodowy i ruch społeczny (1980-1989). Całość